Meriaura Group Oyj: liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2023

Meriaura Group Oyj
Liiketoimintakatsaus, sisäpiiritieto        6.11.2023 klo 9.30 (EET)

Meriaura Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2023

Avainluvut heinä-syyskuussa 2023

 • Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 15,7 milj. euroa (7-9/2022: 0,8 milj. euroa).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1,7 milj. euroa (-1,0 milj. euroa) eli 10,6 % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 0,3 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).
 • Tulos oli 0,0 milj. euroa (-1,2 milj. euroa).

Avainluvut ja merkittävät tapahtumat tammi-syyskuussa 2023

 • Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 47,1 milj. euroa (1-9/2022: 2,9 milj. euroa).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 4,3 milj. euroa (-3,3 milj. euroa) eli 9,0 % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 0,2 milj. euroa (-3,5 milj. euroa).
 • Tulos -0,6 milj. euroa (-3,7 milj. euroa).
 • Konsernin toimitusjohtajana aloitti 12.5.2023 Kirsi Suopelto.
 • Uusiutuva Energia -liiketoiminta myytiin emoyhtiön kokonaan omistamalle uudelle tytäryhtiölle Meriaura Energy Oy:lle 31.5.2023.
 • Nimenvaihdos Savosolar Oyj:stä Meriaura Group Oyj:ksi 1.6.2023.
 • Meriaura Energy Oy solmi kesäkuussa arvoltaan noin 9 miljoonan euron aurinkolämpöjärjestelmän toimitussopimuksen Bauer Holzenergie GmbH:n kanssa Bad Rappenauhun, Saksaan. Meriaura Group tiedotti 13.10.2023, että osapuolet ovat sopineet projektin aloittamisesta huolimatta rakennuslupaprosessin viivästymisestä. Järjestelmän toimitus alkoi välittömästi ja sen käyttöönotto tapahtuu vuonna 2024.

Avainluvuissa ja myöhemmin tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät tilikautta 2022 koskevat vertailuluvut ovat aiemmin julkistettuja Savosolar Oyj:n taloudellisia lukuja, ellei toisin mainita.

Meriaura Group Oyj:n toimitusjohtaja Kirsi Suopelto:

”Meriaura-konsernin kolmas vuosineljännes sujui odotustemme mukaisesti. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 15,7 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuun liikevaihtomme noin 47 miljoonaa euroa.

Kolmas vuosineljännes on merikuljetuksissa tyypillisesti vuoden hiljaisin jakso, niin tänäkin vuonna. Poikkeuksen teki kuitenkin vuosi 2022, jolloin kolmas vuosineljänneksemme oli jopa vuoden paras. Kuluvana vuonna heinä-elokuun lomakauden vaimea kysyntä kääntyi odotetusti kasvuun jakson loppupuolella. Bulkkikuljetuksissa volyymit ovat pysyneet pitkien asiakassopimusten ansiosta suhteellisen vakaina. Taloudellisen tilanteen yleinen heikkeneminen ja kasvanut epävarmuus vaikutti jonkin verran spot-kuljetusten kysyntään ja rahtitasoihin kolmannella kvartaalilla. Projektikuljetusten keskikesällä alentunut kysyntä palautui normaalitasolle vuosineljänneksen loppupuolella. Liikevaihtoa kasvatti polttoaineen hinnannousu toisen vuosineljänneksen tasosta, joka näkyy asiakkailta veloitetussa laivapolttoaineen hinnassa.

Meriaura-konsernin käyttökate (EBITDA) oli tammi-syyskuussa 4,3 miljoonaa euroa (-3,3 milj. euroa) eli 9 prosenttia liikevaihdosta.

Uusiutuvan Energian liiketoiminnassa on valmistauduttu kesän jälkeen Bauer Holzenergie GmbH:n kanssa tehdyn toimitussopimuksen toteuttamiseen. Kuten katsauskauden jälkeen tiedotimme, olemme sopineet Bauer Holzenergien kanssa projektin aloittamisesta huolimatta hankkeen rakennusluvan viivästymisestä. Bauer Holzenergie hyödyntää aurinkolämpöä sekä kaukolämmön että teollisuuden prosessilämmön tuotannossa.

Uusiutuvan energian käytön lisääminen on edelleen vahvasti teollisuuden ja kaukolämpöyhtiöiden agendalla. Markkinaennusteiden mukaan aurinkolämpömarkkinoilla odotetaan lähivuosina merkittävää kasvua erityisesti teollisuuden lämmöntuotantoon. Saksalaisen Solricon markkinaselvityksen mukaan Euroopassa on suunnitteluvaiheessa olevia ja mahdollisesti seuraavan kolmen vuoden aikana valmistuvia suuria aurinkolämpöprojekteja noin 40, mikä tarkoittaisi asennetun kapasiteetin 50 prosentin kasvua vuosina 2024-2026. Kasvua voimistavat yhteiskunnan tuki hiilipäästöjen vähentämiseksi. Esimerkiksi Saksassa hallitus hyväksyi elokuussa noin 13 miljardin euron tukipaketin uusiutuvan energian investointeihin.

Merilogistiikassa arvioimme kysynnän kääntyvän loppuvuonna kasvuun bulkkikuljetusten vahvan sopimuskannan ja uusien projektitilausten ansiosta.

Keväällä tehty organisaatiojärjestely, jossa Uusiutuva Energia -liiketoiminnasta muodostettiin oma tytäryhtiönsä Merilogistiikka-liiketoiminnan tapaan, on edennyt hyvin ja selkiyttänyt odotetusti toimintaamme.
Olemme hyvissä asemissa vastaamaan kysynnän kasvuun konsernissa aikaansaatujen rakennemuutosten, vahvan taseen ja hyvän tarjouskannan ansiosta.”

VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

Taulukko 1: Vertailu katsauskausittain (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)7-9/20237-9/2022Muutos, %1-9/20231-9/2022Muutos, %1-12/2022
Liikevaihto konserni
Merilogistiikka
Uusiutuva Energia
15 674
15 488
186
802

802

1 854

-77

47 145
46 470
675
2 934

2 934

1 507

-77

8 635
4 857
3 778
Käyttökate (EBITDA) konserni
Merilogistiikka
Uusiutuva Energia
1 661
2 344
-683
-1 033

-1 033

261

34

4 263
7 151
-2 888
-3 305

-3 305

229

13

-3 577
928
-4 505
Liiketulos (EBIT)konserni

Merilogistiikka
Uusiutuva Energia

261
1 002
-741
-1 096

-1 096

124

32

197
3 279
-3 082
-3 519

-3 519

106

12

-3 763
511
-4 274
Tulos konserni

Merilogistiikka
Uusiutuva Energia

32
795
-763
-1 157

-1 157

103

34

-552
2 681
-3 233
-3 706

-3 706

85

13

-4 067
448
-4 515

Taulukko 2: Pro forma -vertailu katsauskausittain (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)7-9/20237-9/2022Muutos, %1-9/20231-9/2022Muutos, %1-12/2022
Liikevaihto konserni
Merilogistiikka
Uusiutuva Energia
15 674
15 488
186
21 200
20 398
802
-26
-24
-77
47 145
46 470
675
56 379
53 445
2 934
-16
-13
-77
73 209
69 431
3 778
Käyttökate (EBITDA)
konserni
Merilogistiikka
Uusiutuva Energia
1 661
2 344
-683
4 074
5 107
-1 033
-59
-54
34
4 263
7 151
-2 888
7 797
11 108
-3 311
-45
-36
13
9 991
14 496
-4 505
Liiketulos (EBIT) konserni
Merilogistiikka
Uusiutuva Energia
261
1 002
-741
2 688
3 784
-1 096
-90
-74
32
197
3 279
-3 082
3 942
7 469
-3 527
-95
-56
13
5 198
9 472
-4 274
Tulos konserni Merilogistiikka
Uusiutuva Energia
32
795
-763
2 403
3 560
-1 157
-99
-78
34
-552
2 681
-3 233
3 082
6 796
-3 714
-118
-61
13
4 033
8 548
-4 515

Pro forma -vertailu on esitetty oletuksella, että Meriauran merilogistiikka-liiketoiminta olisi ollut osa Meriaura-konsernia (aiemmin Savosolar-konsernia) 1.1.2022 alkaen. Todellisuudessa se on ollut osa Meriaura-konsernia 1.12.2022 alkaen.

PERUSTIEDOT JA MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Meriaura Group Oyj:llä on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia. Yhtiö toimi 31.5.2023 asti nimellä Savosolar Oyj. Varsinainen yhtiökokous 12.5.2023 päätti muuttaa yhtiön nimen Meriaura Group Oyj:ksi. Yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella Savosolar Oyj:n Uusiutuva Energia -liiketoiminta myytiin konsernin emoyhtiön kokonaan omistamalle uudelle tytäryhtiölle Meriaura Energy Oy:lle 31.5.2023.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluva Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö on keskittynyt ympäristön kannalta kestäviin ja merikuljetusten hiilipäästöjä vähentäviin merikuljetuspalveluihin. Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoimintaa harjoittava Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä.

Meriaura Group raportoi erikseen Merilogistiikka- ja Uusiutuva Energia -liiketoimintojen liikevaihdon, käyttökatteen, liiketuloksen ja katsauskauden tuloksen.

Meriaura Group Oyj syntyi syksyllä 2022, kun Savosolar Oyj ja Meriaura Oy yhdistyivät yritysjärjestelyllä, jossa Savosolar Oyj hankki osakevaihtosopimuksella VG-Shipping Oy:ltä (1.3.2023 alkaen Meriaura Invest Oy) sen kokonaan omistaman Meriaura Oy:n osakekannan ja VG-EcoFuel Oy:n liiketoiminnan. Yritysjärjestely toteutui 30.11.2022.

Tämän liiketoimintakatsauksen vertailuluvut viittaavat vuoden 2022 vastaavan jakson raportoituihin lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Ennen 30.11.2022 toteutunutta yritysjärjestelyä liiketoiminta muodostui kokonaisuudessaan Savosolar Oyj:n aiemmin harjoittamasta Uusiutuva Energia -liiketoiminnasta. Konsernin liiketoiminnan kehityksen vertailtavuuden parantamiseksi tämän katsauksen tekstiosan taulukossa 2 esitetään keskeiset pro forma -tunnusluvut vuoden 2022 kolmannelta vuosineljännekseltä, tammi-syyskuulta sekä koko tilikaudelta 2022. Pro forma -luvut kuvaavat tilannetta, jossa Merilogistiikka-liiketoiminta olisi ollut osa Savosolar-konsernia jo 1.1.2022 alkaen.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Merilogistiikan liiketoiminta on kausiluonteista siten, että kuivarahtikuljetusten kysyntä on yleensä kolmannella vuosineljänneksellä muita neljänneksiä vähäisempää. Kolmannelle neljännekselle pyritään tästä syystä ajoittamaan laivojen telakoinnit ja huollot. Ensimmäiselle vuosineljännekselle puolestaan ajoittuu suurin osa Meriauran koko vuotta koskevista väylämaksuista, mikä rasittaa ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta.
Uusiutuvan Energian liiketoiminta on projektitoimintaa, jolle on tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten ja vuosien liikevaihto voi vaihdella merkittävästikin projektien toimitusvaiheiden mukaan.

Tämä liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa

Meriaura-konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa oli 15,7 (0,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 15,5 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja 0,2 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Merilogistiikan pro forma -liikevaihto vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä oli 20,4 miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian 0,8 miljoonaa euroa.

Merilogistiikassa kuljetusten kysyntä ja laivojen käyttöasteet jäivät hieman edellisen vuoden vastaavaa jaksoa pienemmiksi, sillä vertailukaudella Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti voimakkaan piikin kuljetusten kysyntään ja rahtihintoihin. Bulkki-rahdin sopimuskuljetusten kysyntä säilyi vakaana, ja useita pitkäaikaisia sopimuksia jatkettiin vakiintuneella hintatasolla. Myös kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä valmistavan VG-EcoFuel Oy:n liiketoiminta kehittyi myönteisesti, ja yhtiön biopolttoaineita käytettiin aiempaa enemmän myös konsernin omissa aluksissa. Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen näkyi bulkkirahdin spot-kuljetusten ja projektikuljetusten kysynnässä ja hinnoissa.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa valmistauduttiin jakson lopulla Bauer Holzenergie GmbH:n kanssa solmitun yhdeksän miljoonan euron ja lähes 29 000 bruttoneliömetriä kattavan toimitussopimuksen toteuttamiseen.

Meriaura-konsernin heinä-syyskuun käyttökate (EBITDA) oli 1,7 (-1,0) miljoonaa euroa ja liiketulos 0,3 (-1,1) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun tulos oli 0,0 (-1,2) miljoonaa euroa.

Käyttökatteesta 2,3 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta ja -0,7 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Liiketuloksesta 1,0 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta ja -0,7 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Katsauskauden tuloksesta 0,8 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta ja -0,8 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta.

Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa

Meriaura Group -konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 47,1 (2,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 46,5 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja 0,7 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Merilogistiikan pro forma -liikevaihto vuoden 2022 tammi-syyskuussa oli 53,4 miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian 2,9 miljoonaa euroa.

Merilogistiikan liikevaihto jäi vertailukautta matalammaksi. Projektikuljetukset kärsivät asiakkaiden aikataulumuutoksista sekä Meri-alukselle marraskuussa 2022 Kielin kanavassa tapahtuneen haverin aiheuttamista korjaustöistä. Lisäksi vertailukaudella liikevaihtoa kasvatti Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joka aiheutti voimakkaan piikin kuljetusten kysyntään ja rahtihintoihin. Bulkkikuljetusten osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella hieman tavanomaista suurempi eli yli 70 %, ja siitä noin 2/3 oli sopimuskuljetuksia ja noin 1/3 spot-myyntiä. Projektikuljetusten osuus oli vastaavasti hieman alle 30 % liikevaihdosta.

Uusiutuvan Energian liiketoiminnassa saatiin uusi merkittävä tilaus vasta kesäkuun lopussa, joten toimintaa sopeutettiin alkuvuonna kustannusten vähentämiseksi. Valmistelut Bauer Holzenergie GmbH:lle toimitettavaa aurinkolämpöjärjestelmää varten aloitettiin katsauskauden lopulla.

Meriaura-konsernin käyttökate (EBITDA) tammi-syyskuussa oli 4,3 (-3,3) miljoonaa euroa. Siitä 7,2 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta ja -2,9 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Tammi-syyskuun tulos oli -0,6 (-3,7) miljoonaa euroa, josta 2,7 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta ja -3,2 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta.

Oma pääoma jakson päättyessä oli 35,8 (4,8) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 57,5 (72,2) prosenttia.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Meriaura Group tiedotti 13.10.2023, että rakennustyöt Bauer Holzenergie GmbH:n kanssa sovitusta aurinkolämpöjärjestelmästä Bad Rappenauhun Saksaan aloitetaan välittömästi huolimatta hankkeen rakennuslupaprosessin viivästymisestä. Aurinkolämpöjärjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuonna 2024.

Meriaura-konsernin kehittämälle EcoVoy-konseptille haettu ulkopuolinen ISAE 3000 -standardin mukainen varmennus saatiin lokakuussa. EcoVoy-sopimuksella asiakkaille tarjotaan mahdollisuus ostaa lähes hiilivapaita, biopolttoaineen käyttöön perustuvia merikuljetuksia.

MERIAURA GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto
Puh: +358 50 560 2349
Sähköposti: etunimi.sukunimi@meriaura.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 6.11.2023 klo 9.30 (EET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Meriaura Group lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluva Merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Meriaura Energy Oy) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita. Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Meriaura Energy auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Meriaura Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella MERIH. www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

 

Liite

Jaa:

Lisää Uutisia

Meriaura Group Oyj: muutos Meriaura Group Oyj:n hallituksessa

Meriaura Group Oyj Yhtiötiedote                                                                7.11.2023 klo 13.30 (EET)   Muutos Meriaura Group Oyj:n hallituksessa Timi Hyppänen on irtisanoutunut Meriaura Group Oyj:n hallituksesta henkilökohtaisista syistä.

Lue Lisää »