Sisäpiiritieto: Meriaura Energy – Savosolar toimittaa aurinkolämpöjärjestelmän Bauer Holzenergielle Saksan Bad Rappenauhun

Meriaura Group Oyj
Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto                            27.6.2023 klo 16.00 (CEST)

Sisäpiiritieto: Meriaura Energy – Savosolar toimittaa aurinkolämpöjärjestelmän Bauer Holzenergielle Saksan Bad Rappenauhun

Meriaura Energy Oy – Savosolar (“Meriaura Energy”), joka on Meriaura Group Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö, on allekirjoittanut sopimuksen Bauer Holzenergie GmbH u. Co.KG:n (“Bauer Holzenergie”) kanssa aurinkolämpöjärjestelmän kokonaistoimituksesta Bad Rappenauhun, Saksaan. Aurinkolämpökeräinkentän koko tulee olemaan lähes 29 000 bruttoneliömetriä ja toimitussopimuksen arvo noin 9 miljoonaa euroa – Meriaura Energyn suurin toimitus tähän mennessä. Toimitettava aurinkolämpöjärjestelmä tuottaa lämpöä laajennettuun kaukolämpöverkkoon.

Toimitussopimus on ehdollinen rakennusluvalle, jonka odotetaan varmistuvan kesän aikana. Järjestelmän toimituksen on suunniteltu alkavan vuonna 2023 ja käyttöönoton tapahtuvan vuonna 2024.

Kirsi Suopelto, Meriaura Group Oyj:n toimitusjohtaja: “Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä siitä, että yksityinen kaukolämpöyhtiö Bauer Holzenergie on päättänyt investoida puhtaaseen lämmitykseen ja valinnut Meriaura Energyn aurinkolämpöjärjestelmänsä toimittajaksi. Uskomme, että Saksasta on tulossa yksi edelläkävijämarkkinoista lämmityssektorin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä Euroopassa. Tavoitteemme on olla tässä muutoksessa merkittävä toimija ja auttaa kaukolämpöyhtiöitä ja teollisuutta, niin Saksassa kuin muuallakin, saavuttamaan päästövähennystavoitteensa.”

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto
Puh: +358 50 560 2349
Sähköposti: kirsi.suopelto@meriaura.com

Meriaura Group Oyj julkistaa tässä tiedotteessa annetut tiedot EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti.  Tiedot  toimitettiin julkaistavaksi 27.6.2023 klo 16.00 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Meriaura Group lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Meriaura Energy Oy) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita. Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Meriaura Energy auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla nimellä MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland –  markkinapaikalla nimellä MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh.  +46 8 604 22 55.

Jaa:

Lisää Uutisia