Invest in a clean future

Hallituksen tehtävät

Meriaura Groupin hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja muussa sovellettavassa lainsäädännössä.

Osakeyhtiölain ja Meriaura Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallitus vahvistaa yhtiön strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja osavuosikatsaukset ja valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus päättää myös periaatteista, joiden puitteissa johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä, urakkasopimuksista sekä takausten antamisesta. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista sekä hyväksyy yhtiön mahdolliset palkitsemisohjelmat.

Lisäksi hallituksen tehtävä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien menestystä suunnittelemalla yhtiön liiketoimintoja siten, että ne tuottavat parhaan mahdollisen tuoton yhtiöön sijoitetulle pääomalle pitkällä aikavälillä.

Meriaura Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenet

EmptyProfile_onwhite

Jussi Mälkiä

Hallituksen puheenjohtaja

Syntynyt 1962, merikapteeni. Hallituksen puheenjohtaja 12.5.2023 alkaen. Hallituksen jäsen 1.12.2022 alkaen. Ei riippumaton yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista.

EmptyProfile_onwhite

Feodor Aminoff

Hallituksen varapuheenjohtaja

Syntynyt 1969, tuotantotalouden diplomi-insinööri. Hallituksen varapuheenjohtaja 12.5.2023 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

EmptyProfile_onwhite

Kati Ihamäki

Hallituksen jäsen

Syntynyt 1968. BSc Business Administration and Economics, KTM Ympäristöjohtaminen. Hallituksen jäsen 1.11.2023 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

EmptyProfile_onwhite

Ville Jussila

Hallituksen jäsen

Syntynyt 1985, kauppatieteiden maisteri. Hallituksen jäsen 1.12.2022 alkaen. Ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista eikä yhtiöstä.

EmptyProfile_onwhite

Jari Varjotie

Hallituksen jäsen

Syntynyt vuonna 1960, diplomi-insinööri. Hallituksen jäsen 12.5.2023 alkaen. Ei riippumaton yhtiöstä eikä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.