Invest in a clean future

Toimitusjohtajan katsaus

Kirsi Suopelto maaliskuussa 2024: 

“Vuoden 2023 liikevaihtomme oli noin 66 miljoonaa euroa, josta 19 miljoonaa euroa kertyi viimeiseltä vuosineljännekseltä. Merilogistiikassa kuljetusten kysyntä piristyi ja laivojen käyttöasteet parantuivat viimeisellä vuosineljänneksellä hiljaisemman kolmannen neljänneksen jälkeen. Projektikuljetuksissa kysyntä oli loppuvuonna erityisen vahvaa, ja asiakkaan aikataulumuutoksien vuoksi viivästynyt kuljetusprojekti Välimerellä saatiin vuoden loppupuolella käyntiin.

Koko vuoden liikevaihdosta noin 63 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikan liikevaihdosta ja 3,4 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Konsernin käyttökate oli 6,3 miljoonaa euroa eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta. 

Merilogistiikan koko vuoden liikevaihto ja käyttökate jäivät vertailukautta heikommiksi. Vuonna 2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti voimakkaan piikin kuljetusten kysyntään ja rahtihintoihin, mikä kasvatti vertailuvuoden liikevaihtoa. Vuoden 2023 liikevaihtoa pienensi myös polttoaineen hinnanlasku, minkä lisäksi projektikuljetuksemme kärsivät alkuvuonna Meri-alukselle vuoden 2022 loppupuolella tapahtuneen haverin aiheuttamista korjaustöistä. Bulkkikuljetusten osuus liikevaihdosta oli tilikaudella hieman tavanomaista suurempi eli yli 70 prosenttia. Siitä noin 70 prosenttia oli sopimuskuljetuksia ja noin 30 prosenttia spot-myyntiä. Projektikuljetusten osuus oli vastaavasti hieman alle 30 prosenttia liikevaihdosta. 

Uusiutuvan Energian liiketoiminnassa saimme yhtiön tähän asti suurimman tilauksen kesällä, ja aurinkolämpöjärjestelmän toimitus Bauer Holzenergie GmbH:lle aloitettiin lokakuussa. Vahvistimme vuoden lopussa Uusiutuvan Energian liiketoimintaa hankkimalla suomalaisen aurinkosähköjärjestelmiin erikoistuneen Rasol Oy:n. Hankinta täydentää uusiutuvan energian tarjoamaamme ja luo uusia kasvumahdollisuuksia esimerkiksi aurinkopuistojen, kiinteistöjen energiaratkaisuiden ja energian myynnin alueella.

Uskomme uusiutuvan energian ratkaisuiden kysynnän kasvavan, kun yritykset ja yhteisöt pyrkivät siirtymään aidosti puhtaisiin energianlähteisiin. Rasol Oy:n hankinta tukee tavoitteitamme Uusiutuva Energia -liiketoiminnan kasvattamiseksi ja toiminnan kääntämiseksi kannattavaksi.

Merikuljetuksissa tavanomaista vaikeammat jääolosuhteet ja levottomuudet työmarkkinoilla heikentävät alkuvuoden operatiivista tehokkuutta. Odotamme kysynnän kuitenkin pysyvän hyvän sopimuskantamme ansiosta vuoden 2023 tasolla myös vuonna 2024. Olemme saaneet kasvatettua bulk-liiketoiminnan sopimuskantaa, ja myös projektikuljetusten tilauskanta on vahva. ”

– Meriaura Groupin tilinpäätöstiedote 2023, 1.3.2024