Invest in a clean future

Meriaura Group sijoituskohteena

Meriaura Groupilla on 1.12.2022 alkaen kaksi liiketoimintayksikköä:

  • Merilogistiikka
  • Uusiutuva energia.

Merilogistiikka muodostuu Meriaura Oy:n ja VG-EcoFuel Oy:n liiketoiminnoista ja Uusiutuva energia Meriaura Energy Oy:n liiketoiminnasta.

Merilogistiikka tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Tavoitteena on pitkän aikavälin kannattava kasvu.

Meriauran pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa vakaan ja vahvan kassavirran Uusiutuvan energian liiketoiminnan kasvun tueksi. Tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta lisäämällä kuljetuskapasiteettia sekä aluksia vuokraamalla että investoimalla omaa laivastoon rakennuttamalla uusia vähäpäästöisiä aluksia. Orgaanisen kasvun lisäksi Merikuljetukset-liiketoiminta jatkaa strategisten yhteistyökumppanien ja mahdollisten yritys- ja liiketoimintajärjestelyjen selvittämistä. 

Uusiutuvan energian liiketoiminnalla on vahvat kasvumahdollisuudet. Tavoitteena on merkittävä kasvu ja asema johtavana aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana kaukolämmön ja teollisuuden prosessilämmityksen markkinoilla maailmanlaajuisesti. Järjestelmät perustuvat Meriaura Energyn (31.5.2023 asti Savosolar) kehittämiin erittäin tehokkaisiin aurinkolämpökeräimiin, joiden ytimenä on yhtiön omat optisesti pinnoitetut suoravirtausabsorberit. Yhtiön johdon saatavilla olevan tiedon mukaan Savosolarin kehittämät keräimet ovat maailman tehokkaimpia suuria aurinkolämpökeräimiä.

Lisäksi Uusiutuvan energian liiketoimintayksikkö pyrkii lisäämään kykyään integroida muita puhtaita ja uusiutuvia energialähteitä järjestelmätoimituksiinsa. Näin se pystyy kehittämään joustavia liiketoimintamalleja esimerkiksi energiantoimittajan roolissa laitevalmistajan ja järjestelmätoimittajan lisäksi. VG-EcoFuel tuo konserniin biopolttoaineosaamista, jota Uusiutuvan energian liiketoiminta voi hyödyntää muualla lämmityssektorilla.

Meriaura Groupin tavoitteena on tuottaa merkittävää arvoa osakkeenomistajilleen, ja pitkän aikavälin tavoitteena on listautua pörssin päälistalle. Yhtiöllä on hyvä asema vastata uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisuiden kasvavaan kysyntään ja tukea asiakkaita vihreässä siirtymässä.