Invest in a clean future

Palkitseminen

Tilikaudelta 2022 hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat yhteensä 215 494 (197 759) euroa.

Varsinainen yhtiökokous 2022 päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa toimikaudelta, joka alkaa yhtiökokouksesta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Noin 40 % palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana.

Ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2022 päätti, että hallituksesta pois jäävillä  jäsenillä on oikeus 7/12 osaan ja uusilla valittavilla hallituksen jäsenillä 5/12 osaan päätetystä hallituspalkkiosta. 

Varsinainen yhtiökokous 12.5.2023  päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Hallitukseen valitulla Kati Ihamäellä, jonka hallituksen jäsenyys alkaa vasta 1.11.2023, on oikeus 1/2 osaan päätetystä hallituspalkkiosta.

Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana.