Meriaura Group Oyj: Johdon liiketoimet, Kirsi Suopelto, heinäkuu 2024

Meriaura Group Oyj
Yhtiötiedote                      8.7.2024 klo 15.30

Meriaura Group Oyj – Johdon liiketoimet, Kirsi Suopelto, heinäkuu 2024

Ensimmäinen ilmoitus 
Viitenumero:69555/6/12
   

Ilmoitusvelvollinen
Nimi:
Hybrid Consulting Oy
Asema:
Lähipiiriin kuuluva henkilö

Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskijassa toimiva henkilö

Nimi:
Kirsi Suopelto
Asema:
Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija
Nimi:
Meriaura Group Oyj
LEI:
743700J1YZ8IEJAPDL21

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä:
2024-07-04 / 2024-07-05
Kauppapaikka:
First North Growth Market Finland (FSME)
Liiketoimen luonne:
Luovutus

Lisätiedot
Instrumentti:
Osake
ISIN:
FI4000425848
2024-07-04
(1) Volyymi:
90 369
Yksikköhinta:
0,0376 EUR
(2) Volyymi:
161 284
Yksikköhinta:
0,04000 EUR
2024-07-05

(1) Volyymi:
9 650
Yksikköhinta:
0,04000 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi:
251 653 / 9650
Keskihinta:
0,03914 EUR / 0,04000 EUR

Lisätietoja:
Meriaura Group Oyj
Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto
Puh: +358 50 560 2349
Sähköposti: kirsi.suopelto@meriaura.com

Meriaura Group Oyj lyhyesti
Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa. 

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tunnuksella MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh.  +46 8 604 22 55.

Jaa:

Lisää Uutisia