Meriaura Group Oyj: Sisäpiiritieto: Meriauran vähemmistöosuuden myynti Meriaura Investille

Meriaura Group Oyj
Yhtiötiedote, sisäpiiritieto                                                         2.7.2024 klo 15.10 (CEST)

Sisäpiiritieto: Meriauran vähemmistöosuuden myynti Meriaura Investille

Viitaten Meriaura Group Oyj:n (”Meriaura Group”) 25.4.2024 julkistamaan yhtiötiedotteeseen Meriaura Groupin hallitus on tänään tehnyt päätöksen merilogistiikkaa harjoittavan tytäryhtiönsä Meriaura Oy:n (”Meriaura”) vähemmistöosuuden myynnistä konsernin suurimmalle osakkeenomistajalle Meriaura Invest Oy:lle (”Meriaura Invest”).

Kauppahinnaksi 20,6% omistusosuudesta on sovittu 4 552 659,73 euroa. Sillä kuitataan Meriaura Investin 4,43 miljoonan euron lainasaatava korkoineen Meriaura Groupilta.

Kauppa on solmittu purkavaehtoisena, jonka mukaan Meriaura Groupilla on oikeus lunastaa Meriauran osakkeet takaisin niiden alkuperäisellä kauppahinnalla vuoden 2024 loppuun mennessä. Lisäksi Meriaura Groupin ja Meriaura Investin välille on laadittu osakassopimus Meriauran omistussuhteessa noudatettavista säännöistä.

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto

Puh: +358 505 602 349

Sähköposti: kirsi.suopelto@meriaura.com

Meriaura Group Oyj julkistaa tässä tiedotteessa annetut tiedot EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkaistavaksi 2.7.2024 klo 15.10 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Meriaura Group Oyj lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa. 

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tunnuksella MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh.  +46 8 604 22 55.

Jaa:

Lisää Uutisia