Meriaura Group Oyj: Meriaura Group hankkii aurinkosähköjärjestelmiä toimittavan Rasolin

Meriaura Group Oyj
Yhtiötiedote, sisäpiiritieto                                                         30.11.2023 klo 11.30 (CET)

Sisäpiiritieto: Meriaura Group hankkii aurinkosähköjärjestelmiä toimittavan Rasolin

Meriaura Group Oyj (”Meriaura Group”) on solminut aurinkosähköjärjestelmiä toimittavan Rasol Oy:n (”Rasol”) osakkeenomistajien Eero Lehvosen ja Markus Rantavuoren (“Myyjät”) kanssa sopimuksen, jonka perusteella se hankkii osakevaihdolla omistukseensa Rasolin koko osakekannan. Rasol on vuonna 2019 perustettu aurinkosähköjärjestelmiä pääasiassa Etelä-Suomessa myyvä ja asentava yritys. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti; sen liikevaihto oli vuonna 2022 jo yli 5 miljoonaa euroa ja käyttökate yli 700 000 euroa.

Rasolin osakekannan laskennalliseksi arvoksi on osakevaihtosopimuksessa määritelty 3 248 640,75 euroa lisättynä 671 359,25 eurolla, joka on yrityksen kassan (vaihtuvat vastaavat – vieras pääoma) arvo 30.10.2023. Kokonaiskauppahinta on näin ollen 3 920 000 euroa.

Kauppahinta on maksettu Meriaura Groupin hallituksen päättämällä ylimääräisen yhtiökokouksen 25.11.2022 myöntämään valtuutukseen perustuvalla suunnatulla osakeannilla, jossa Myyjien merkittäväksi tarjottiin yhteensä 66 233 428 uutta Meriaura Groupin osaketta 0,05918462 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakkeiden lukumäärä vastaa 7,6 % Meriaura Groupin osakkeiden kokonaismäärästä osakevaihdon täytäntöönpanon jälkeen. Osakevaihtoon liittyvässä suunnatussa osakeannissa käytetty merkintähinta on 38 % korkeampi kuin Meriaura Groupin julkistusta edeltävän kaupankäyntipäivän 29.11.2023 päätöskurssi 0,0428 euroa osakkeelta First North Growth Market Finlandissa. Myyjät ovat merkinneet osakkeet ja maksaneet merkintähinnan apporttiomaisuudella siirtämällä Meriaura Groupille 2 290 omistamaansa Rasolin osaketta, jotka edustavat 100 prosenttia Rasolin osakkeista ja äänistä.

Osakevaihdossa annettuja Meriaura Groupin osakkeita koskee 1 000 000 euron arvon ylittäviltä osin luovutusrajoitus, joka on voimassa viisi (5) vuotta osakevaihdon toteuttamisesta kuitenkin siten, että osakkeita vapautuu vuosittain tasaerin luovutusrajoituksen piiristä. Myyjät jatkavat Rasolin palveluksessa.

Meriaura Groupin osakkeiden määrä tulee osakevaihtoon liittyvän suunnatun osakeannin johdosta nousemaan 800 102 141 osakkeesta 866 335 569 osakkeeseen. Osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja toimitetaan Myyjien arvo-osuustileille arviolta 5.12.2023. Kaupankäynti uusilla osakkeilla yhdessä Meriaura Groupin nykyisten osakkeiden kanssa alkaa Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla arviolta 6.12.2023 ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 7.12.2023.

Meriaura Group on aiemmin viestinyt tavoitteestaan nopeuttaa merkittävästi Uusiutuva Energia -liiketoimintansa kasvua ja kääntää se kannattavaksi esimerkiksi integroimalla muita uusiutuvan energian lähteitä nykyisen aurinkolämmön ja biopolttoaineiden tarjoamaansa. Yrityskauppa toteuttaa sanottua tavoitetta ja Rasolin liiketoiminta osana konsernin Uusiutuva Energia -liiketoimintaa vahvistaa sen asemaa uusiutuvien energiaratkaisujen markkinoilla.

Rasol on noussut nopeasti merkittäväksi ja luotettavaksi toimijaksi aurinkosähköjärjestelmien alalla. Vuodelle 2023 odotetaan edelleen kasvua sekä liikevaihdossa että käyttökatteessa. Rasolin tavoitteena on kasvattaa markkinaosuuttaan erityisesti taloyhtiöiden, vuokrataloyhtiöiden, maatilojen ja liike- sekä teollisuuskiinteistöjen markkinassa. Yrityskaupan jälkeen myös aurinkosähköpuistot ja energian myynti nousevat entistä vahvemmin yhtiön toimintasuunnitelmaan, kun suuren kokoluokan energiajärjestelmien toimituksessa voidaan hyödyntää Meriaura Groupin Uusiutuva Energia -liiketoiminnan osaamista ja verkostoja esimerkiksi suunnittelussa ja projektien toteuttamisessa.

”Rasolin laadukkaat ratkaisut ja osaaminen aurinkosähköjärjestelmistä täydentävät Meriaura Groupin Uusiutuva Energia -liiketoiminnan nykyisiä palveluja luoden entistä vahvemman ja monipuolisemman tarjoaman asiakkaillemme. Tämä yhdistyminen mahdollistaa synergiaetujen hyödyntämisen ja uusien kasvumahdollisuuksien luomisen. Myös osakkeenomistajamme pääsevät entistä paremmin mukaan uusiutuvan energian kasvumarkkinoille.”, iloitsee Meriaura Groupin toimitusjohtaja Kirsi Suopelto.

”Olemme kasvattaneet Rasolista merkittävän toimijan toimialalleen. Seuraava kasvuloikka vaatii vahvempia hartioita, jotka uskomme saavamme osana suurempaa, listattua kokonaisuutta. Meriaura Groupin verkostoilla ja osaamisella saamme vietyä toimintamme uudelle tasolle niin liiketoiminnallisesti kuin esimerkiksi ympäristönäkökulmien huomioimisessa. Koemme tämän merkitykselliseksi myös henkilökohtaisella tasolla.”, toteavat Lehvonen ja Rantavuori.

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto
Puh: +358 505 602 349
Sähköposti: kirsi.suopelto@meriaura.com

Meriaura Group Oyj julkistaa tässä tiedotteessa annetut tiedot EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkaistavaksi 30.11.2023 klo 11.30 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Meriaura Group lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Meriaura Energy Oy) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita. Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Meriaura Energy auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla nimellä MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland – markkinapaikalla nimellä MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

Jaa:

Lisää Uutisia

Meriaura Group Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu

Meriaura Group Oyj Yhtiötiedote                                                                   28.3.2024 klo 12.30 Meriaura Group Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu Meriaura Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen

Lue Lisää »

Meriaura Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2023

Meriaura Group Oyj                                Tilinpäätöstiedote, sisäpiiritieto                 1.3.2024 klo 9.30 Meriaura Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2023 Konsernin avainluvut ja keskeiset tapahtumat loka-joulukuussa 2023 1 Liikevaihto loka-joulukuussa oli 19,0 milj.

Lue Lisää »