Meriaura Group päätti hallituksen palkkioihin liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista

Meriaura Group Oyj
Yhtiötiedote                                                                   5.12.2023 klo 10.40 (CET)

Meriaura Group päätti hallituksen palkkioihin liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista

Meriaura Group Oyj:n (”Meriaura Group”) hallitus on osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä päättänyt suunnatun osakeannin järjestämisestä 12.5.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Yhtiön 12.5.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Kati Ihamäki (hallituksen jäsen 1.11.2023 lukien) ja Timi Hyppänen (hallituksen jäsenyys päättyi 7.11.2023) ovat oikeutettuja vain puoleen hallituspalkkiosta. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen First North Growth Market Finlandissa määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Meriaura Group Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2023 julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta.

Meriaura Group laskee liikkeelle yhteensä 465.708 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi vastikkeetta yhtiön nykyisille hallituksen jäsenille sekä Timi Hyppäselle, jonka osalta hallituksen jäsenyys on päättynyt 7.11.2023. Osakkeiden määrää laskettaessa osakekohtaisena arvona on käytetty yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia First North Growth Market Finlandissa 28.8.-8.9.2023, eli noin 0,05566 euroa.

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto

Puh: +358 505 602 349

Sähköposti: kirsi.suopelto@meriaura.com

Meriaura Group lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Meriaura Energy Oy) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita. Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Meriaura Energy auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla nimellä MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland – markkinapaikalla nimellä MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

Jaa:

Lisää Uutisia

Meriaura Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2023

Meriaura Group Oyj                                Tilinpäätöstiedote, sisäpiiritieto                 1.3.2024 klo 9.30 Meriaura Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2023 Konsernin avainluvut ja keskeiset tapahtumat loka-joulukuussa 2023 1 Liikevaihto loka-joulukuussa oli 19,0 milj.

Lue Lisää »

Meriaura Group Oyj: muutos Meriaura Group Oyj:n hallituksessa

Meriaura Group Oyj Yhtiötiedote                                                                7.11.2023 klo 13.30 (EET)   Muutos Meriaura Group Oyj:n hallituksessa Timi Hyppänen on irtisanoutunut Meriaura Group Oyj:n hallituksesta henkilökohtaisista syistä.

Lue Lisää »